12 กันยายน 2022 By admin Off

เตรียมตัวให้พร้อมสู่การปฏิวัติธุรกิจ 5G ผ่านงาน BYOND MOBILE วันที่ 28-29 กันยายน 2565 กรุงเทพฯ

ในยุคดิจิทัลแบบนี้เราคงรู้จักกันดีว่า 5G คือ คลื่นสัญญาณใหม่ที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเรามากขึ้น

ปฏิวัติธุรกิจ-5G-

ไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณเน็ตที่แรงขึ้นเฉย ๆ แต่เป็นเทคโนโลยีที่จะมาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและมีบทบาทกับภาคธุรกิจมากขึ้น เพราะไม่เพียงแค่คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ แต่ครอบคลุมถึง คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เครื่องมือตรวจสุขภาพ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ IoT ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เครือข่าย 5G นี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญใหม่ในการอำนวยความสะดวกของสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกอุตสาหกรรมและทุกภาคธุรกิจ จากผลการวิจัยของเว็บไซค์ Research And Markets เผยให้เห็นว่า ตลาด 5G ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเติบโต 38.7% ต่อปี โดยมีมูลค่าตลาดรวม 129.9 พันล้านดอลลาร์ในปีพ.ศ. 2565-2574

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาคเล็งเห็นความสำคัญของภาคธุรกิจ 5G และพร้อมนำเสนอเวทีเจรจาธุรกิจสำหรับเครือข่าย 5G Ecosystem โดยเปิดตัวงานแสดงสินค้าใหม่ล่าสุด BYOND MOBILE (บิยอน โมบาย) กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ กรุงเทพฯ เป็นจุดนัดพบที่่สำคัญของผู้้ที่เกี่ยวกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม 5G อันเป็นโครงสร้างที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงผู้ให้บริการและสตาร์ทอัพเข้าด้วยกันเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต

ตลอดระยะเวลา 2 วันของการจัดงาน BYOND MOBILE จะรวบรวมผู้นำธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ เกษตรกรรม การผลิต เมืองอัจฉริยะ และการขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางอินเทอร์เน็ต การสื่อสารเคลื่อนที่ และไอที ซึ่งจะมานำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จาก 50+ แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก ครอบคลุมนวัตกรรมสุดล้ำจากธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์บนโลกดิจิทัล เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการผลิตและระบบหุ่นยนต์ เมืองอัจฉริยะ และเทคโนโลยียานยนต์ อาทิ Nokia, RV Connex, True Corporation และ BT Group ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพาวิลเลียนนานาชาติจากประเทศสหราชอาณาจักร พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีเครือข่ายมือถือและโซลูชันระบบคลาวด์ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และหุ่นยนต์ ตลอดจน AR/VR แมชชีนเลิร์นนิง และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

พร้อมด้วยงานประชุมสัมมนาที่น่าสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน บนเวที Thought Leader Arena โดยมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ Status of the 5G Economy in Thailand โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa , 5G the Game Changer โดย True Corporation, The Industrial Metaverse โดย Nokia Thailand and Cambodia, Connected world: An evolution in connectivity beyond the 5G revolution โดย Ericsson Thailand, A playbook for Accelerating 5G in SEA โดย Intel Corporation, 5G vision: Life in 2030 โดย Department for International Trade, UK และอีกหลากหลายงานสัมมนา โดยมีวิทยากรรับเชิญมากกว่า 40+ ราย เวียนมาอัพเดทข่าวสาร ความรู้ แนวโน้ม และโอกาสผ่านธุรกิจ 5G บนพื้นที่การจัดงาน 3,000 ตารางเมตรของสามย่านมิตรทาว์น ฮอลล์ ใจกลางเมืองเพื่อรองรับผู้เข้าชมงาน นักลงทุน สตาร์ทอัพและผู้ที่สนใจเข้าชมงานแสดงสินค้าในครั้งนี้

ขยายเครือข่ายทางธุรกิจของคุณและค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในตลาดผ่านการเชื่อมต่อกับสมาคมที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย (DITP), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT), สมาคมการค้าและสถาบันการศึกษา โดยสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (AIEAT), สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI), สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EVAT), สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA), สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BYOND MOBILE (บิยอน โมบาย) เป็นเวทีเจรจาการค้าผ่านงานแสดงสินค้าอันเป็นสะพานที่เชื่อมระดับโลกสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติที่ให้บริการกลุ่มประเทศ 11 ประเทศเพื่อเชื่อมต่อกับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก แล้วพบกัน วันที่ 28 – 29 กันยายน 2565 ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ กรุงเทพฯ เปิดประสบการณ์สู่โลกของธุรกิจเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูงไปกับเรา! likebetting168